Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022
image_print