Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΥΛΟΒΟΥ»

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2023
image_print