1

«Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ » προϋπολογισμού 99.500€ με τον ΦΠΑ.