Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Έγκριση όρων εκμίσθωσης καταστήματος αριθ΄ Νο 04α παλαιού Δημαρχείου.

Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011
image_print