1

Έγκριση όρων εκμίσθωσης του του κυλικείου του νέου Δημαρχείου Δράμας