1

Έγκριση όρων μίσθωσης Σχολικού κλήρου Δ. Κ. Ξηροποτάμου.