Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση – παραλαβή μελέτης και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του «Ταμείου Αλληλεγγύης» όπως αυτό περιγράφεται στην απόφαση 3999/2020 (ΦΕΚ Β’ 1811/12.05.2020) των Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου.

Τρίτη, 11 Μαΐου 2021
image_print