Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Δράμας»

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016
image_print