Έγκριση πραγματοποίησης Χριστουγεννιάτικης γιορτής «Ονειρούπολη 2019-2020» – Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Δράμας για την υποβολή όλων των αναγκαίων αιτήσεων για τη χορήγηση όλων των αποφάσεων ή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες