Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πραγματοποίησης Χριστουγεννιάτικης γιορτής «Ονειρούπολη 2020-2021» και των δαπανών αυτής – Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Δράμας για την υποβολή όλων των αναγκαίων αιτήσεων για τη χορήγηση όλων των αποφάσεων ή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020
image_print