1

Έγκριση πραγματοποίησης Χριστουγεννιάτικης Γιορτής «Ονειρούπολη 2022-2023» και συγκρότηση “Ειδικής Επιτροπής Ονειρούπολης”