Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πραγματοποίησης δράσης Αθλητισμός και Παιχνίδι 2024 και λήψη απόφασης για ανάθεση σε τρίτο λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ιδία μέσα

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2024
image_print