Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικών Νο 1, 2, 3 & 4 και αποδοχή δικαιολογητικών του αναδόχου και κατακύρωσης του αποτελέσματος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 182736, για την προμήθεια «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ»

Τρίτη, 25 Απριλίου 2023
image_print