Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικών Νο1 και Νο2 και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής για την ανάθεση γενικής υπηρεσίας με τίτλο : “ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ”

Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021
image_print