1

Εγκριση πρακτικού δαπανών προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης και φωτισμού για το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας