Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου:« ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ-ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ-ΤΚ Κ.ΑΓΡΟΥ-ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ»

Τρίτη, 17 Μαρτίου 2020
image_print