Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση δρόμων πρόσβασης σε Γεωκτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις»

Δευτέρα, 19 Νοέμβριος 2018
image_print