Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικού Νο 1 ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΗΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021
image_print