Έγκριση πρακτικού Νο 1 ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΗΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»