Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικού Νο 1 ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ».

Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2020
image_print