Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικού Νο 1-κήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της Υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την εκπόνηση έκθεσης ανάλυσης ενεργειακών αναγκών του Δήμου Δράμας» ως άγονου

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022
image_print