Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικού Νο 1 συνοπτικού διαγωνισμού της παροχής υπηρεσίας «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2021
image_print