1

Έγκριση πρακτικού Νo 1 συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ»