Έγκριση πρακτικού Νο 1 συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ 2 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ».