Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικού Νο 1 συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ-ΣΚΑΛΩΤΗΣ»

Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020
image_print