Έγκριση πρακτικού Νο 1 συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ»