Έγκριση πρακτικού Νο 1 συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ».