Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση Πρακτικού Νο 1 της Επιτ-ροπής Διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Υλοποίηση των δράσεων Επικοινωνίας και Διάδοσης (Πακέτο Εργασίας 2 – WP2 Communication & Dissemination) και Διοργάνωσης Εκδηλώσεων (Πακέτο Εργασίας 5 – WP5 Organization of events), του έργου “Creation of a cross-border Water Assets Geopark in Nestos Area” και ακρωνύμιο “CB Water Geopark”» για την κήρυξη αυτού ως άγονο και επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με νέους όρους.

Δευτέρα, 5 Νοέμβριος 2018
image_print