Έγκριση πρακτικού Νο 1 του συνοπτικού διαγωνισμού της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ»