Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικού Νο 2 συνοπτικού διαγωνισμού της παροχής υπηρεσίας «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021
image_print