Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικού Νο 3 κατακύρωσης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ – ΤΚ Κ. ΑΓΡΟΥ – ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ»

Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020
image_print