Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικού Νο3 ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΗΡΟ-ΠΟΤΑΜΟΥ»

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020
image_print