Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικού Νο3 της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας της ΔΕ Σιδηρονέρου του Δήμου Δράμας»

Τρίτη, 26 Ιουλίου 2022
image_print