Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικού Νο3 του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Αναβάθμιση της πολιτιστικής εμπειρίας στον αστικό ιστό της Δράμας» και απόρριψη προσφοράς προσωρινού αναδόχου.

Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021
image_print