Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ»

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2018
image_print