1

Έγκριση προμελέτης για την συμμετοχή στη διεξαγωγή διαγωνισμού προμηθειών υγρών – καυσίμων & ελαιολιπαντικών.