Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για το έτος 2022

Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2022
image_print