Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Έγκριση πρόσληψης λόγω αναπλήρωσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), μίας υπαλλήλου ΔΕ Μαγείρων, για την υλοποίηση της δράσης «Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» περιόδου 2022-2023¨

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2023
image_print