Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και κατανομή ωρών εργασίας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Δράμας

Τρίτη, 1 Αυγούστου 2023
image_print