Έγκριση προτάσεων του πολιτιστικού οργανισμού-φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας για το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Δράμας 2019-2023.