Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών του ιατρού εργασίας του Δήμου Δράμας

Τετάρτη, 5 Δεκέμβριος 2018
image_print