Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών του ιατρού εργασίας του Δήμου Δράμας

Δευτέρα, 29 Οκτώβριος 2018
image_print