Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής (και τμήματος) Υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Τρίτη, 5 Φεβρουάριος 2019
image_print