Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής (και τμήματος) Υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018
image_print