Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής (τμήματος) Υπηρεσιών της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Τετάρτη, 5 Δεκέμβριος 2018
image_print