Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής (τμήματος υπηρεσιών) της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου