Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας χωματουργικών και άλλων εργασιών με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά Δ.Χ.

Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018
image_print