Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – αναβάθμιση περιφερειακής τοπικής οδού Μαυροβάτου – Μικροχωρίου»

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016
image_print