1

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, υπηρεσιών, με απ’ ευθείας ανάθεση, ετήσιας συντήρησης-υποστήριξης της εφαρμογής ArcGIS Desktop Basic Concurrent Use από 1-4-2018 έως τέλος του 2018