Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, με απ’ ευθείας ανάθεση, για εργασίες συντήρησης υποστήριξης της εφαρμογής ωρομέτρησης Etime από 1-1-2018 έως 4-11-2018

Πέμπτη, 22 Νοέμβριος 2018
image_print